กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
patinya.k@dcy.go.th
ที่อยู่ : 104 หมู่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวีดเชียงราย 57110
มือถือ : 0625916793
ที่ทำงาน : 053602528
โทรสาร : 053602527
 

กลับก่อนหน้า