กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

นางสายวรุณ ศรีจินดา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
saiwaroon.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 63/4 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
มือถือ : 0899561360
ที่ทำงาน : 053121036
โทรสาร : 053121164
 

กลับก่อนหน้า