กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

นายนิตินัย  อุทัยรังษี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
nitinai.u@dcy.go.th
ที่อยู่ : 38/17 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
มือถือ : 0818911641
ที่ทำงาน : 075571605
โทรสาร : 075571605
 

กลับก่อนหน้า