กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด

นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
valentine.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 5/1 ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
มือถือ : 0844394987
ที่ทำงาน : 039510730
โทรสาร : 039510731
 

กลับก่อนหน้า