กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

นางสาวกนกพร แสวงธรรม
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
kanokporn.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 555 ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000
มือถือ : 0817276386
ที่ทำงาน : 055896341
โทรสาร : 055896342
 

กลับก่อนหน้า