กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม

นายหัสพระชัย ภูวงค์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
husphrachai.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 155 ม.10 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
มือถือ : 0817087056
ที่ทำงาน : 042530621
โทรสาร : 042530622
 

กลับก่อนหน้า