กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
pattranit.k@dcy.go.th
ที่อยู่ : 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ : 0817601482
ที่ทำงาน : 044922765
โทรสาร : 044922735
 

กลับก่อนหน้า