กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุรินทร์ อาคมเวช
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
surin.a@dcy.go.th
ที่อยู่ : 193 ถ.ราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
มือถือ : 0818911644
ที่ทำงาน : 075357990
โทรสาร : 075343892
 

กลับก่อนหน้า