กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน

นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
narongwit.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 271 หมู่ที่ 7 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
มือถือ : 0844394978
ที่ทำงาน : 054719675
โทรสาร : 054719676
 

กลับก่อนหน้า