กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
thanyanan.t@dcy.go.th
ที่อยู่ : 346 หมู่ 5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
มือถือ : 0901977364
ที่ทำงาน : 042490640
โทรสาร : 042490641
 

กลับก่อนหน้า