กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
phatteera.k@dcy.go.th
ที่อยู่ : 1159 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
มือถือ : 0817601480
ที่ทำงาน : 044110873
โทรสาร : 044110874
 

กลับก่อนหน้า