กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

นางสาวสุภชา พรหมศร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
supacha.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 1/119 ม. 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
มือถือ : 0847000560
ที่ทำงาน : 025772372
โทรสาร : 025774955
 

กลับก่อนหน้า