กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาววารุณี ดอกจันทร์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
warunee.d@dcy.go.th
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
มือถือ : 0817366358
ที่ทำงาน : 032600830
โทรสาร : 032600826
 

กลับก่อนหน้า