กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

นางสาวชุลี สงวนกิจ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
Samutsongkhyamshelter@dcy.go.th
ที่อยู่ : 78/24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
มือถือ : 0818495745
ที่ทำงาน : 025847254
โทรสาร : 025847263
 

กลับก่อนหน้า