กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี

นางสาวประไพ คามวุฒิ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
prapai.ka@dcy.go.th
ที่อยู่ : 238 หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
มือถือ : 0818718393
ที่ทำงาน : 042120074
โทรสาร : 042120051
 

กลับก่อนหน้า