กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
phethai.m@dcy.go.th
ที่อยู่ : 63/1 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
มือถือ : 0819368206
ที่ทำงาน : 053121157
โทรสาร : 053121160
 

กลับก่อนหน้า