กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส

นางสาวศรุดา ศรีสุขใส
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
suruda.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 11 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
มือถือ : 0818979115
ที่ทำงาน : 073532054
โทรสาร : 073532054
 

กลับก่อนหน้า