กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

นางสมลักษณ์ สุบินนภารัตน์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
Somluck@dcy.go.th
ที่อยู่ : 61 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
มือถือ : 0819841137
ที่ทำงาน : 038241373
โทรสาร : 038240879
 

กลับก่อนหน้า