กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
thannawatt.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มือถือ : 0897148939
ที่ทำงาน : 025838343
โทรสาร : 025834002
 

กลับก่อนหน้า