กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
jitmanee.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 1086 -1092 ซอยสวนพลู ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มือถือ : 0817360282
ที่ทำงาน : 026761283
โทรสาร : 022131750
 

กลับก่อนหน้า