กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

นางวันทนี อุบลแย้ม
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
wanthani.u@dcy.go.th
ที่อยู่ : 193 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
มือถือ : 0812713418
ที่ทำงาน : 075356166
โทรสาร : 075800447
 

กลับก่อนหน้า