กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย

นายเผด็จ ผิวงาม
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
papadej55@gmail.com
ที่อยู่ : 255 ม.14 บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มือถือ : 0819892090
ที่ทำงาน : 042495095
โทรสาร : 042495095
 

กลับก่อนหน้า