กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

นางรัตนา สารเศวต
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
muusansawed@gmail.com
ที่อยู่ : 283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
มือถือ : 0818736046
ที่ทำงาน : 043237069
โทรสาร : 043237334
 

กลับก่อนหน้า