กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี

นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
yaowanee.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 186 ม.6 ต.รุสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ : 0818979054
ที่ทำงาน : 073460134
โทรสาร : 073460131
 

กลับก่อนหน้า