กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

นางสาวชมฤดี นาทะศิริ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
chomrudee.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 57/5 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
มือถือ : 0898708033
ที่ทำงาน : 074330218
โทรสาร : 074330219
 

กลับก่อนหน้า