กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

นางวัฒนา มังคะดานะรา
ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ
wattana.m@dcy.go.th
ที่อยู่ : 9 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
มือถือ : 0818162866
ที่ทำงาน : 025776569
โทรสาร : 025776571
 

กลับก่อนหน้า