กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น

นางวาสนา ทองสม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
wassana.th@dcy.go.th
ที่อยู่ : 36 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
มือถือ : 0819548430
ที่ทำงาน : 043421251
โทรสาร : 043421200
 

กลับก่อนหน้า