กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

นางสาวนพพนา เจริญธรรม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
noppana.c@dcy.go.th
ที่อยู่ : 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
มือถือ : 0811744152
ที่ทำงาน : 038684102
โทรสาร : 038685647
 

กลับก่อนหน้า