กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี

นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน
ผู้อำนวยการ
panee.c@dcy.go.th
ที่อยู่ : 104/27 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
มือถือ : 0817611008
ที่ทำงาน : 038234402
โทรสาร : 038234404
 

กลับก่อนหน้า