กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

นางสาวสุภี รอดพลอย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
suphee.r@dcy.go.th
ที่อยู่ : 121 ม. 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
มือถือ : 0818811050
ที่ทำงาน : 054825597
โทรสาร : 054825597
 

กลับก่อนหน้า