กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย

นางสาวเยาวพา ล้อมณรงค์
ผู้ปกครองสถานพัฒนาและฟื้นฟูฯ
yaowapa.l@dcy.go.th
ที่อยู่ : 1 ม.14 บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มือถือ : 0818712659
ที่ทำงาน : 042495133
โทรสาร : 042495133
 

กลับก่อนหน้า