กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
chananut.t@dcy.go.th
ที่อยู่ : 203 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
มือถือ : 0817250211
ที่ทำงาน : 045611218
โทรสาร : 045617716
 

กลับก่อนหน้า