กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง

นางสาวอัณณ์ณิชา นิธิสุวรรณภาคิณ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
pranisa.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 124 หมู่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
มือถือ : 0899561363
ที่ทำงาน : 054825647
โทรสาร : 054825648
 

กลับก่อนหน้า