กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
nalinee.l@dcy.go.th
ที่อยู่ : 126 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
มือถือ : 0844394985
ที่ทำงาน : 053525604
โทรสาร : 053525605
 

กลับก่อนหน้า