กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวอมรรัตน์ สัตบุษย์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
amornrat.sa@dcy.go.th
ที่อยู่ : 231 หมู่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
มือถือ : 0898110083
ที่ทำงาน : 037452632
โทรสาร : 037452632
 

กลับก่อนหน้า