กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวชนุพร กันยาสาย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ที่อยู่ : 99/10 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
มือถือ : 0844394980
ที่ทำงาน : 056722612
โทรสาร : 056722611
 

กลับก่อนหน้า