กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่

นางอัญชัญ หวังระบอบ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
aunchan.v@dcy.go.th
ที่อยู่ : 119 หมู่ 1 บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
มือถือ : 0844394981
ที่ทำงาน : 054520743
โทรสาร : 054520744
 

กลับก่อนหน้า