กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
ketsirin.b@dcy.go.th
ที่อยู่ : 203/6 หมู่ 9 ถนนกสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
มือถือ : 0844394971
ที่ทำงาน : 045617833
โทรสาร : 045617834
 

กลับก่อนหน้า