กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

นางสาวณัฏฐิยา ปัทมะศังข์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
nattiya.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 1914 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
มือถือ : 0817087059
ที่ทำงาน : 042712072
โทรสาร : 042712072
 

กลับก่อนหน้า