กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา

นางสาวกมลพัฒน์ นนตรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
kamolpat.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 331/25 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
มือถือ : 0818979056
ที่ทำงาน : 074330149
โทรสาร : 074330149
 

กลับก่อนหน้า