กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวปาณิสรา สลากรธนวัฒน์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
panisala.s@dcy.go.th
ที่อยู่ : 51 หมู่ 7 ซอยเพชรหึงษ์ 6 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
มือถือ : 0818038464
ที่ทำงาน : 024635963
โทรสาร : 024626422
 

กลับก่อนหน้า