กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวกนิษฐา บุญยัง
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
kanittha.b@dcy.go.th
ที่อยู่ : 9/14 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
มือถือ : 0625972644
ที่ทำงาน : 034432522
โทรสาร : 034432521
 

กลับก่อนหน้า