กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล

นายแก้วกฤษกร โภคะนาคินทร์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
teerawat.j@dcy.go.th
ที่อยู่ : 276 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
มือถือ : 0817380120
ที่ทำงาน : 074772068
โทรสาร : 074772172
 

กลับก่อนหน้า