กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
kanlaya.ph@dcy.go.th
ที่อยู่ : 157/1 หมู่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
มือถือ : 0844394982
ที่ทำงาน : 055610791
โทรสาร : 055610790
 

กลับก่อนหน้า