กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางจารุณี รัตนจินดา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
jarunee662008@hotmail.com
ที่อยู่ : 39/19 หมู่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
มือถือ : 0818911645
ที่ทำงาน : 077355093
โทรสาร : 077355092
 

กลับก่อนหน้า