กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

นางสาวปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
panatda.k@dcy.go.th
ที่อยู่ : 250 หมู่ 14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มือถือ : 0844394972
ที่ทำงาน : 042495091
โทรสาร : 042495229
 

กลับก่อนหน้า