กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอรพญา พลอยทับทิม
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
aonpaya.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 200/11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
มือถือ : 0844394967
ที่ทำงาน : 035743354
โทรสาร : 035743348
 

กลับก่อนหน้า