กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

นางสุมาลี  ธรรมรักษ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
sumalee.t@dcy.go.th
ที่อยู่ : 101 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
มือถือ : 0844394974
ที่ทำงาน : 045523194
โทรสาร : 045523197
 

กลับก่อนหน้า