กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
yaovaphan.c@dcy.go.th
ที่อยู่ : 205 ม.10 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มือถือ : 0818712649
ที่ทำงาน : 042237151
โทรสาร : 042237151
 

กลับก่อนหน้า