กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

นางจิตรตรี ปงศรีชัย
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
chittree.p@dcy.go.th
ที่อยู่ : 209 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
มือถือ : 0844394983
ที่ทำงาน : 055479791
โทรสาร : 055479792
 

กลับก่อนหน้า